Technologia oceny żywotności twarzy uzupełnia idealnie mechanizm rozpoznawania twarzy oceniając czy próbka biometryczna pochodzi od żywej osoby obecnej w momencie autoryzacji.
W przypadku dokumentów tożsamości  (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy) weryfikacja żywotności to sprawdzenie i potwierdzenie  prawdziwości dokumentu prezentowanego przed kamerą lub wykrycie jego cyfrowych podróbek. Odróżnienie prawdziwego dokumentu od obrazu cyfrowego jest możliwe dzięki zastosowaniu unikalnej technologii do analizy dokumentów. 

Weryfikacja tożsamości z użyciem żywotności twarzy i dokumentu jest całkowicie zdalna. Rozpoczyna się od sprawdzenia prawdziwości dokumentu tożsamości użytkownika a następnie użytkownik robi selfie, w trakcie którego wykonuje test żywotności. Skan twarzy zostaje porównany ze zdjęciem z dokumentu tożsamości. W ten sposób otrzymujemy informację, czy osoba znajdująca się przed ekranem smartfonu lub komputera jest osobą, za którą się podaje. 

Powstające obecnie systemy do wykrywania żywotności twarzy są coraz bardziej zaawansowane technologicznie, wykorzystują algorytmy głębokiego uczenia się, co sprawia że bezpieczeństwo ich stosowanie wzrasta – większość z nich potrafi wykryć maskę na twarzy, rozpoznać awatara czy wyłapać osoby trzecie, które pojawią się w zasięgu kamery w trakcie weryfikacji, uniemożliwiając w ten sposób popełnienie oszustwa.

Przykładem takich właśnie zaawansowanych produktów są rozwiązania IDLive®  firmy IDR&D. To najlepsze w swojej klasie rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Są  proste w użyciu. Wykrywanie żywotności twarzy zajmuje zaledwie sekundę, podczas gdy cały proces może trwać od kilku do kilkunastu sekund.  Niewątpliwą zaletą jest fakt, że rozwiązania te można łatwo integrować z kanałami mobilnymi, internetowymi, komunikacyjnymi i telefonicznymi.

Dzięki nawiązaniu partnerskiej współpracy z IDR&D, o której informowaliśmy Was z końcem ubiegłego roku – tutaj link– rozwiązania te są już dostępne na naszym rynku. Technologie te mogą być łatwo integrowane z oferowaną przez nas biometrią głosową umożliwiając wdrożenie bardzo silnego, dwuetapowego procesu uwierzytelniania biometrycznego.

Dlatego patrząc globalnie na rozwój technologii biometrycznych wykrywanie żywotności twarzy i dokumentów wydaje się być naturalnym krokiem stosowanym w procesach uwierzytelniania. Jest to kolejna, poza głosem, nowoczesna forma autoryzacji, do której przekonuje nas łatwość użytkowania oraz wysoki poziom bezpieczeństwa.

Udostępnij artykuł

Uwierzytelnianie głosem to  rodzaj autoryzacji wykorzystujący głos do logowania bądź potwierdzania swojej tożsamości. Każda osoba posiada unikalne cechy głosu, które są jedyne w swoim rodzaju i stanowią wyróżnik na tle innych. Dzięki temu identyfikacja na podstawie głosu  jest możliwa, powoli też zadomawia się w naszym codziennym życiu, bo wg statystyk 50% społeczeństwa akceptuje tę metodę jako sposób autoryzacji.

Jakie korzyści daje nam uwierzytelnianie głosem? 5 powodów, aby być z biometrią głosową na TAK
1. Komfort użytkowania. Autoryzacja poprzez głos jest bardzo łatwa, nie wymaga pamiętania haseł czy kodów, których każdy z nas ma przecież kilkanaście aby móc funkcjonować w otaczającym nas cyfrowym świecie. Jesteśmy wyłącznie rozpoznawani na podstawie naszego unikatowego głosu. 

2. Wysoki stopień bezpieczeństwa, znacznie wyższy niż w tradycyjnych metodach takich jak chociażby pin. Na starcie eliminujemy liczbę ataków i wyłudzeń, z jakimi mamy do czynienia obecnie, głównie w Internecie przez tak zwany phishing. Coraz więcej osób pada ofiarą kradzieży pinu czy danych w celach wyłudzeń finansowych. CSiRT NASK w 2021 r. odnotował, że cyberataków  tego rodzaju  było aż o 182% więcej w stosunku do poprzedniego roku, skala przestępstw internetowych więc wciąż rośnie. Przy autoryzacji głosem, w celu uzyskania 100% bezpieczeństwa możemy zastosować weryfikację dwustopniową, jest ona wówczas bardzo silna i eliminuje możliwość podszycia się pod nas jakiejkolwiek innej osoby czy awatara.

3. Powszechna dostępność. Niewątpliwą zaletą autoryzacji biometrycznej poprzez głos jest to, że każdy człowiek może z niej skorzystać, również osoby o ograniczonej sprawności, takiej jak osoby niedowidzące czy niewidome. Wg danych GUS  w społeczeństwie funkcjonuje blisko 2 mln takich osób a 3 mln  to osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, czyli 10% społeczeństwa. Eliminujemy więc w dużym  stopniu bariery związane z wykluczeniem cyfrowym.  

4.  Bezdotykowość. W obecnych czasach, w kontekście pandemii COVID-19 jest to spora zaleta. Wdrażanie w życie rozwiązań chroniących nasze zdrowie staje się czynnikiem nadrzędnym, dlatego również z tego powodu biometria głosowa jest naszą  „1”. Biometria głosowa wymieniana jest na liście TOP 10  technologii przyszłości opracowanej przez McKinsay obok  AI , IoT, Blockchain, Druk 3D, Komputerów Kwantowych czy Genomiki.

5. Nie wymaga instalacji dodatkowych urządzeń. Token i inne urządzenia tego typu nie są potrzebne. Autoryzacja odbywa się tylko dzięki naturalnej mowie. Dla klientów B2B wiąże się to również z obniżką kosztów związanych z zakupem oraz utrzymaniem takich urządzeń.

Udostępnij artykuł