VoiceToken to autorskie rozwiązanie BiometrIQ zapewniające dwustopniową, silną autentykację jedynie przy użyciu głosu.

Dzięki tej nowoczesnej usłudze możemy w szybki sposób uzyskać dostęp do naszych aplikacji, danych  czy systemów.  Podczas logowania musimy jedynie przeczytać krótką sekwencję znaków znajdującą się na ekranie. Wystarczy już 10 sekund, aby zweryfikować swoją tożsamość. 

Logowanie przez VoiceToken jest niezwykle bezpieczne poprzez podwójną autentykację. Podczas czytania tekstu weryfikowane są jednocześnie zgodność odczytanych słów (pierwszy stopień) z wzorcem jak również biometryczna zgodność głosu mówcy z jego VoicePrintem (drugi stopień).
Niezmiernie wysokie bezpieczeństwo zapewnia autorski algorytm wyboru słów do odczytania ograniczający niemalże do zera możliwość odgadnięcia sekwencji słów, która wyświetli się na ekranie. Wspomniany mechanizm Speech To Text (STT) w połączeniu z innowacyjnym silnikiem biometrycznym gwarantują wysoką skuteczność, nawet w przypadku ataków na bazie syntezy mowy.

VoiceToken działa na terminalach wyposażonych w ekran oraz posiadających wbudowany mikrofon (smartfon, tablet, komputer i inne) a dzięki udostępnianemu API może być w prosty sposób integrowany z systemami zewnętrznymi (np. z systemami dostępu). Ponieważ jest uruchamiany przez przeglądarkę rodzaj systemu  zainstalowanego na urządzeniu nie ma znaczenia. 

VoiceToken jest nowatorskim rozwiązaniem BiometrIQ i jednocześnie zastrzeżonym znakiem towarowym EU. Jest to jeden z elementów metody zwiększenia skuteczności systemu biometrycznego, zawartej w zgłoszonym przez BiometrIQ wniosku o udzielenie patentu.

Przekonaj się jak działa. Przetestuj demo. 

Udostępnij artykuł