Kompleksowy audyt sieci IT dla celów biometrycznych to nic innego jak sprawdzenie wydajności sieci pod kątem wykorzystania w niej mechanizmów ASR (Automatic Speech Recognition) i biometrii głosowej (VB – Voice Biometrics) dla przyszłych zastosowań biometrycznych. W dużej mierze to także wykrycie błędów, wąskich gardeł, czy nieprawidłowo działających elementów. Dzięki usłudze audytu sieci otrzymujemy informację o stanie faktycznym sieci, o tym czy spełnia wymagania do rozwoju systemów biometrycznych, a także wskazuje zakres parametrów i obszarów niezbędnych do poprawy. Oznacza to, że na bazie audytu jesteśmy w stanie stworzyć idealne warunki techniczne do implementacji systemów biometrycznych a finalnie do świadczenia usług biometrii głosowej. Idealne warunki rozumiemy jako niezawodność w działaniu systemów przy zachowaniu odpowiedniej jakości sygnału. Ale aby te dwie rzeczy działały prawidłowo ważne jest spełnienie szeregu istotnych kryteriów i parametrów technicznych. 

Audyt sieci oferowany przez BiometrIQ obejmuje:

  • analizę przepływności łącz IP dla różnych wielkości pakietów,
  • analizę testowych strumieni danych pod kątem kompletności, kolejności, opóźnień czasowych,
  • analizę stosowanych kodeków audio i mechanizmów zarządzania kompresją danych głosowych,
  • analizę parametrów QoS w aspekcie stosowanych kompresorów audio i ich wpływu na ciągłość transmitowanych strumieni audio,
  • analizę natężenia ruchu w aspekcie doboru łączy,
  • analizę torów akustycznych dla poszczególnych urządzeń końcowych TE (Terminal Equipment) zgodnie z  rekomendacją ITU-T P.56,
  • testy obciążeniowe elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.

Dobór przeprowadzanych testów oraz wszelkie warunki i parametry z nimi związane dokonywane są na podstawie indywidualnych uzgodnień z klientem.

Wykonanie audytu można zamówić wypełniając zgłoszenie na stronie https://biometriq.pl/kontakt/

Udostępnij artykuł

Wybraliśmy IDR&D jako preferowanego dostawcę i partnera strategicznego w zakresie weryfikacji i uwierzytelniania tożsamości. Unikalna technologia firmy IDR&D umożliwi nam rozszerzenie portfolio usług i oferowanie kompletnych rozwiązań w zakresie potwierdzania tożsamości, które obejmują wielokrotnie nagradzaną biometrię głosową oraz najlepsze w swojej klasie wykrywanie żywotności twarzy i dokumentów.

Firmy i agencje rządowe wydają co roku biliony dolarów na zapobieganie nieuczciwym transakcjom. Tysiące firm dąży do zastąpienia starszych systemów uwierzytelniania opartych na hasłach technologiami biometrycznymi nowej generacji. Uwierzytelnianie biometryczne wykorzystuje wrodzone i unikalne cechy fizyczne i behawioralne danej osoby takie jak twarz, głos lub odcisk palca w celu zweryfikowania jej tożsamości.

Uwierzytelnianie biometryczne jest szybko wdrażane ze względu na zalety bezpieczeństwa, wysoką niezawodność i łatwość użycia w porównaniu z metodami takimi jak hasła. Ponieważ klienci cenią sobie w metodach uwierzytelniania elastyczność, ważne jest aby zapewnić im szereg alternatyw biometrycznych.

Włączając technologie weryfikacji tożsamości i uwierzytelniania IDR&D do naszego portfolio podsystemów biometrycznych jesteśmy w stanie poszerzyć możliwości naszych rozwiązań o najlepsze w swojej klasie technologie, o najwyższej wydajności – mówi Andrzej Tymecki, Dyrektor Zarządzający w BiometrIQ.

 „Nasi klienci coraz częściej preferują spotkania wirtualne w wyniku wprowadzonych w ostatnich latach ograniczeń w kontaktach związanych z COVID. Praca zdalna otwiera nowe perspektywy i korzyści, ale też wymaga nowych metod uwierzytelniania”, dodaje Paweł Michocki, CEO w BiometrIQ. Dzięki strategicznemu aliasowi z IDR&D jesteśmy w stanie dostarczać na polski rynek szeroką gamę rozwiązań biometrycznych, które są bezpieczniejsze i wygodniejsze. Nasi klienci z pewnością zyskają na tej współpracy”.


IDR&D jest dumny ze współpracy z BiometrIQ – jednej z najszybciej rozwijających się firm biometrycznych w Polsce – dzięki której dotrze do większej liczby klientów z systemami zabezpieczeń biometrycznych” – skomentował Alexey Khitrov, CEO i współzałożyciel IDR&D. „Nasze produkty do wykrywania żywotności twarzy IDLive® oraz dokumentów umożliwią ochronę przed krytycznymi wektorami ataków bez komplikowania doświadczeń użytkownika. Nasz produkt IDVoice® zawiera bogaty zestaw funkcji i zajmuje pierwsze miejsce pod względem dokładności w kilku ostatnich wyzwaniach dla algorytmów weryfikacji mówców”.


O Biometriq

*BiometrIQ to lubelski startup technologiczny, skoncentrowany na zaawansowanych technologiach biometrycznych. Spółka prowadzi liczne projekty badawczo- rozwojowe mające na celu opracowanie nowych metod zwalczania oszukańczych ataków w głosowych systemach biometrycznych. Działalność BiometrIQ obejmuje pełny łańcuch wartości od testów i analiz po wdrożenie systemów biometrycznych. Więcej na www.biometriq.pl

O IDR&D

*ID R&D, firma Mitek jest wielokrotnie nagradzanym dostawcą biometrii głosu, twarzy oraz dokumentów opartych na bazie sztucznej inteligencji. Dzięki jednemu z najsilniejszych zespołów badawczo-rozwojowych w branży, ID R&D konsekwentnie dostarcza innowacyjne, najlepsze w swojej klasie możliwości biometryczne, które podnoszą poprzeczkę pod względem użyteczności i wydajności. Ich sprawdzone produkty osiągnęły doskonałe wyniki w wiodących w branży wyzwaniach, testach zewnętrznych i rzeczywistych wdrożeniach w ponad 60 krajach. Rozwiązania IDR&D są dostępne w celu łatwej integracji z kanałami mobilnymi, internetowymi, komunikacyjnymi i telefonicznymi, a także w inteligentnych głośnikach, dekoderach i innych urządzeniach IoT. Siedziba ID R&D znajduje się w Nowym Yorku w Stanach Zjednoczonych. Więcej www.irrnd.ai

Mitek (NASDAQ: MITK) jest światowym liderem w dziedzinie dostępu cyfrowego, założonym w celu łączenia świata fizycznego i cyfrowego. Zaawansowane technologie weryfikacji tożsamości Mitek i globalna platforma sprawiają, że dostęp cyfrowy jest szybszy i bezpieczniejszy niż kiedykolwiek, zapewnia firmom nowy poziom kontroli, łatwość wdrażania i obsługi. Mitek, któremu zaufało 99% amerykańskich banków w zakresie mobilnych wpłat czekowych i 7500 największych światowych organizacji, pomaga firmom ograniczać ryzyko i spełniać wymogi regulacyjne. Więcej www.miteksystems.com

Udostępnij artykuł