Biometria głosowa pomaga zwalczać przestępczość

Walka z przestępczością może stać się bardziej skuteczna dzięki biometrii głosowej.

Już wkrótce na rynek trafi produkt firmy Phonexia do porównywania głosu w obszarze informatyki śledczej. Voice Inspector 5.1, bo to o nim mowa, został zaprojektowany specjalnie dla ekspertów właśnie tego obszaru.
Oprogramowanie jest w stanie zidentyfikować osobę już na podstawie 3 sekund mowy i oferuje taką samą dokładność porównywania głosu niezależnie od języka. Nowa oferta oprogramowania spełnia międzynarodowe standardy dopuszczalności sądowej, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Sieci Instytutów Kryminalistycznych (ENFSI).

Produkt zawiera również zestaw technologii wspomagających, jak np. bazującą na rozpoznawaniu głosu diaryzację mówców umożliwiającą oznakowanie indywidualnych mowców i wydzielenie ich z monofonicznego strumienia audio, moduł rozpoznawania fonemów do identyfikowania podobnych wzorców dźwiękowych w nagraniach, wykrywanie obecności głosu a także spektrogram do analizy plików audio. 

Phonexia działa w ramach wspieranego przez Unię Europejską  konsorcjum Roxanne, które  współpracuje  z organami ścigania przy dochodzeniach dotyczących siatek przestępczych poprzez dostarczanie danych z zakresu biometrii głosowej. Projekt został dofinansowany w ramach unijnego programu „Horyzont 2020".

Więcej
https://www.biometricupdate.com/202401/phonexia-launches-voice-biometrics-product-for-forensic-investigations