Uwierzytelnianie głosem – 5 powodów na TAK

Uwierzytelnianie głosem to  rodzaj autoryzacji wykorzystujący głos do logowania bądź potwierdzania swojej tożsamości. Każda osoba posiada unikalne cechy głosu, które są jedyne w swoim rodzaju i stanowią wyróżnik na tle innych. Dzięki temu identyfikacja na podstawie głosu  jest możliwa, powoli też zadomawia się w naszym codziennym życiu, bo wg statystyk 50% społeczeństwa akceptuje tę metodę jako sposób autoryzacji.

Jakie korzyści daje nam uwierzytelnianie głosem? 5 powodów, aby być z biometrią głosową na TAK
1. Komfort użytkowania. Autoryzacja poprzez głos jest bardzo łatwa, nie wymaga pamiętania haseł czy kodów, których każdy z nas ma przecież kilkanaście aby móc funkcjonować w otaczającym nas cyfrowym świecie. Jesteśmy wyłącznie rozpoznawani na podstawie naszego unikatowego głosu. 

2. Wysoki stopień bezpieczeństwa, znacznie wyższy niż w tradycyjnych metodach takich jak chociażby pin. Na starcie eliminujemy liczbę ataków i wyłudzeń, z jakimi mamy do czynienia obecnie, głównie w Internecie przez tak zwany phishing. Coraz więcej osób pada ofiarą kradzieży pinu czy danych w celach wyłudzeń finansowych. CSiRT NASK w 2021 r. odnotował, że cyberataków  tego rodzaju  było aż o 182% więcej w stosunku do poprzedniego roku, skala przestępstw internetowych więc wciąż rośnie. Przy autoryzacji głosem, w celu uzyskania 100% bezpieczeństwa możemy zastosować weryfikację dwustopniową, jest ona wówczas bardzo silna i eliminuje możliwość podszycia się pod nas jakiejkolwiek innej osoby czy awatara.

3. Powszechna dostępność. Niewątpliwą zaletą autoryzacji biometrycznej poprzez głos jest to, że każdy człowiek może z niej skorzystać, również osoby o ograniczonej sprawności, takiej jak osoby niedowidzące czy niewidome. Wg danych GUS  w społeczeństwie funkcjonuje blisko 2 mln takich osób a 3 mln  to osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, czyli 10% społeczeństwa. Eliminujemy więc w dużym  stopniu bariery związane z wykluczeniem cyfrowym.  

4.  Bezdotykowość. W obecnych czasach, w kontekście pandemii COVID-19 jest to spora zaleta. Wdrażanie w życie rozwiązań chroniących nasze zdrowie staje się czynnikiem nadrzędnym, dlatego również z tego powodu biometria głosowa jest naszą  "1". Biometria głosowa wymieniana jest na liście TOP 10  technologii przyszłości opracowanej przez McKinsay obok  AI , IoT, Blockchain, Druk 3D, Komputerów Kwantowych czy Genomiki.

5. Nie wymaga instalacji dodatkowych urządzeń. Token i inne urządzenia tego typu nie są potrzebne. Autoryzacja odbywa się tylko dzięki naturalnej mowie. Dla klientów B2B wiąże się to również z obniżką kosztów związanych z zakupem oraz utrzymaniem takich urządzeń.

Udostępnij artykuł