Projekty Europejskie

LARA – System detekcji oraz zabezpieczenia przed atakami prezentacji w biometrii głosowej

Głównym celem projektu jest opracowanie i uruchomienie multiwektorowego systemu wsparcia technologii biometrii głosowej w przeciwdziałaniu atakom prezentacji. Opracowane i uruchomione technologie wsparcia obejmować będą: inteligentny system tworzenia voiceprintów z uwzględnieniem artefaktów osobniczych mówcy, inteligentny system oceny „prawdziwości” toru akustycznego oraz innowacyjny system przeciwdziałający wykorzystywaniu strumieni
akustycznych dostępnych w domenie publicznej do ataków prezentacji. Wszystkie funkcjonalności realizowane będą w projekcie dla języka polskiego.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych: 3 836 175,00 zł 

Kwota dofinansowania: 3 016 065,00 zł

Platforma identyfikacji i wymiany informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa i oszustwach na bazie monitorowania i korelacji różnych kanałów komunikacyjnych Anti-Fraud IQ

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii systemu pozwalającego na wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa oraz prób oszustw i wyłudzeń w czasie rzeczywistym za pomocą analizy komunikacji użytkowników w sieciach teleinformatycznych. System dedykowany będzie w pierwszej kolejności do banków i instytucji finansowych. System będzie analizował wszelkie dostępne obecnie kanały komunikacyjne występujące pomiędzy instytucjami finansowymi i ich Klientami.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych: 4 238 371,19 zł 

Kwota dofinansowania: 3 526 546,81 zł

Zakup proinnowacyjnych usług doradczych wspierających proces wdrożenia innowacyjnej usługi w Life Hero

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez realizację usług doradczych w zakresie innowacji świadczonych przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu.

Poddziałanie 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 516 950.00 zł

Szukasz wsparcia w rozwoju głosowych interfejsów użytkownika?
Chcesz zwiększyć bezpieczeństwo swoich rozwiązań w oparciu o biometrię głosową?

Zapraszamy do kontaktu !