VoiceDNA, to nowoczesny produkt do biometrycznego uwierzytekniania głosowego, służący również do analizy głosu i obsługi klienta audio, oferowany przez wietnamski startup Namitech, zwany również jako Nami Technology.

Firma Namitech z siedzibą w Ho Chi Minh przekonuje, że VoiceDNA jest ponad dwukrotnie szybszy niż biometria Nuance, zarówno pod względem rejestracji, jak i weryfikacji tożsamości. Oprogramowanie można zaimplementować do weryfikacji zależnej i niezależnej od tekstu, a skuteczność wykrywania ataków prezentacji sięga 95%. Na swój dalszy rozwój startup właśnie pozyskał 2 mln dolarów.

Więcej https://www.biometricupdate.com/202310/vietnamese-voice-biometrics-startup-namitech-secures-2m-funding

Porównywalnym  do „Voice DNA” jest autorskie rozwiązanie od BiometrIQ – VoiceToken, które zapewnia silne, dwustopniowe uwierzytelnianie głosowe o bardzo wysokiej skuteczności sięgającej niemalże 99%, również w przypadku ataków na bazie syntezy mowy. Do zweryfikowania tożsamości wystarczy już kilkanaście sekund.

Interesujący przypadek zastosowania biometrii głosowej w medycynie. Biometria głosu przywraca pacjentowi zdolność do generowania mowy. Po udarze mózgu pacjentka (Ania), która straciła całkowicie mowę może mówić własnym głosem, korzystając z biometrycznego awatara kontrolowanego przez jej umysł.

Jest to możliwe dzięki specjalnemu implantowi, wszczepionemu na powierzchnię mózgu, który wykorzystuje biometrię głosu i twarzy do generowania danych dotyczących mowy i emocji na podstawie sygnałów mózgowych. Algorytm sztucznej inteligencji wytrenowany na nagraniu przemówienia ślubnego pacjentki generuje jej nowy głos. Tłumaczy sygnały mózgowe, gdy pacjentka próbuje mówić lub o czymś myśleć.
Awatar Ani jest animowany na siatce graficznej przy użyciu sygnałów emocji wyrażających szczęście, smutek i zaskoczenie.

Twórcami implantu są naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco oraz Berkeley.

Więcej szczegółów
https://www.biometricupdate.com/202309/voice-biometrics-restore-patients-ability-to-generate-speech

Ile samochód powinien wiedzieć o swoim kierowcy? Odpowiedź na to pytanie możemy poznać już wkrótce dzięki współpracy dwóch firm Qualcomm i SoundHound, nawiązanej w celu opracowania i przetestowania sztucznej inteligencji SoundHound Chat dla motoryzacji. Pierwszy, dostępny asystent głosowy z generatywnymi możliwościami AI zostanie dodany do pojazdu koncepcyjnego Snapdragon Digital Chassis. Asystent głosowy będzie mógł na przykład znaleźć przepis, dodać potrzebne składniki do cyfrowego koszyka i przygotować je do odbioru w lokalnym sklepie spożywczym kierowcy o określonej godzinie.

O ile dostawcy usług AI uważają, że megaplatformy zwiększają wygodę i zmienią sposób, w jaki ludzie żyją to badacze prywatności nazywają je „maszynami pochłaniającymi dane”, które mają niezrównaną moc oglądania, słuchania i gromadzenia informacji o tym, co robią i dokąd jeżdżą samochodem. Tak wynika z badań organizacji odpowiedzialnych za ochronę prywatności w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych przez marki motoryzacyjne.


https://www.biometricupdate.com/202309/your-car-is-a-good-listener-maybe-too-good

Twórcy gier, chcąc poprawić wrażenia graczy, dokładają wszelkich starań, aby projektować immersyjne środowiska. Kluczowym elementem tej immersji jest integracja płynnych metod płatności, które pozwalają graczom kupować przedmioty w grze, ulepszać swoje postacie lub uzyskiwać dostęp do
treści premium bez zakłócania przebiegu gry. 

Już teraz skanery linii papilarnych i systemy rozpoznawania twarzy są powszechne i stanowią bezpieczną i wygodną alternatywę dla tradycyjnych systemów oraz stosowania haseł i kodów PIN. Dzięki temu fani gier mogą nieprzerwanie korzystać z gry dzięki biometrycznej autentykacji na dowolnym jej etapie. Jednak zastosowanie biometrii behawioralnej w branży gier pozwoli pójść krok dalej – rozpoznawanie osób będzie możliwe na podstawie ich unikalnych zachowań. Mogą to być wzorce pisania lub ruchy myszy. Oznacza to, że naturalna interakcja użytkownika z interfejsem gry stworzy unikalny podpis behawioralny, który, może zostać wykorzystany do uwierzytelnienia użytkownika w kolejnych sesjach gry.

Więcej https://www.biometricupdate.com/202308/the-intersection-of-gaming-and-biometrics-a-look-to-the-future

Na rynku pojawił się nowo opatentowany zestaw algorytmów ALX firmy Daon w zakresie weryfikacji głosu, twarzy i dokumentów. Technologia ta ma usprawnić wykrywanie fałszerstw głosowych, wspomaganych głównie przez sztuczną inteligencję. 
https://www.biometricupdate.com/202306/daon-adds-algorithms-to-improve-deepfake-detection-for-voice-and-face-biometrics

BiometrIQ również w ramach jednego z projektów badawczych  pracuje nad pakietem rozwiązań, które mają zwiększyć bezpieczeństwo systemów biometrycznych i chronić przed atakami bazującymi na kradzieży głosu. Dzięki autorskiemu rozwiązaniu możliwe będzie określenie prawdziwości źródła głosu z prawdopodobieństwem sięgającym 99%. szczegóły w poniższym artykule na blogu.
https://biometriq.pl/biometria-vs-deepfake-glosowy-jak-chronic-twoj-glos/

Działania w myśl idei zrównoważonego rozwoju*) stają się dziś priorytetem. Ochrona planety i jej zasobów dla przyszłych pokoleń nabiera nowej wartości. Już dziś nie jest to tylko rodzaj fanaberii ale konkretne działania biznesowe, przez pryzmat których postrzegany jest biznes, budowana jest konkurencyjność firmy a więc i też w pewnym sensie marka. Świadomość wpływu działalności biznesowej na środowisko, ład gospodarczy i społeczeństwo, stosowanie usprawnień i bezpiecznych technologii staje się priorytetem dla przyszłości firm i lepszego życia. Tak też jest i dla nas.

BiometrIQ tworząc własne rozwiązania z zakresu biometrii głosowej, poza funkcjonalnością i dostępnością, zdecydowanie bierze pod uwagę wpływ na środowisko, w szczególności ograniczanie śladu węglowego**). Wierzy, że nawet najmniejsze działanie może mieć realny wpływ na ochronę naszej planety.

Dzięki wdrożeniu naszego systemu biometrii głosowej, która umożliwia potwierdzenie tożsamości rozmówcy podczas połącznia głosowego, możliwa jest rezygnacja z wizyty osobistej w banku co przekłada się na zmniejszenie śladu węglowego. Przy jednej transakcji prawie 15 krotnie.

Szczegółowe wyliczenia znajdziecie poniżej.

=>1 transakcja z odwiedzinami osobistymi w banku/urzędzie:

przejazd w dwie strony 10 km autobusem (wartość określona poprzez wyznaczenie średniej odległości między miejscem zamieszkania a bankiem/ urzędem dla 297 przepytanych osób), ślad węglowy dla samochodu klasy mini 108g CO2/km (https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2019)

Ślad węglowy przypisany do osoby na transakcję z odwiedzinami osobistymi przy przejeździe samochodem klasy mini = 1080 g CO2 na transakcję

=> 1 transakcja zdalna załatwianie spraw w banku/urzędzie:

1 transakcja telefonem komórkowym: czas trwania 10 minut (czas trwania rozmowy określony na podstawie 517 rozmów telefonicznych), transmisja IP, przepływność 256 kb/s, co daje = 150 MB/transakcję

Ślad węglowy transmisji danych (na podstawie IEEE Comm. Magazine) 0,5 kg CO2/GB

Ślad węglowy 1 transakcji telefonem komórkowym: 500 g CO2/GB * 0,15 GB = 75 g CO2 na transakcję.

Wprowadzony od przyszłego roku (2024), zgodnie z prawem europejskim (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD),  obowiązek publikowania informacji niefinansowych z zakresu ESG,  pokazuje jak ważne jest to zagadnienie dla funkcjonowania biznesu w kontekście całego otoczenia, w jakim się znajdujemy tj. naszych partnerów, dostawców, klientów, społeczeństwa. 
Należy też  podkreślić, że Unia Europejska z celem osiągnięcia neutralności klimatycznej jako wspólnota w 2050 r. oraz swoim pakietem dotyczącym ograniczenia emisji CO2 o 55 proc. w 2030 r. jest w swoich zobowiązaniach najbardziej ambitna na świecie. 

*Zrównoważony rozwój „zakłada solidarność międzypokoleniową, co znaczy, że obecne pokolenia podczas realizacji swoich potrzeb powinny brać pod uwagę potrzeby przyszłych. W tej idei nie chodzi tylko o ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko i gospodarkę, ale również o napędzanie pozytywnych procesów, które przyniosą korzyści wszystkim mieszkańcom planety”.

**Ślad węglowy to  całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest rodzajem śladu ekologicznego. Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych wyrażone w ekwiwalencie CO₂. 
źródła: Wikipedia oraz artykuł „Koncepcja zrównoważonego rozwoju…”, K. Augustyniak-Woźnica

Udostępnij artykuł

Dane osobowe to każda informacja umożliwiająca identyfikację konkretnej osoby. np. imię i nazwisko, PESEL, adres, data urodzenia, ale również dane biometryczne typu twarz czy głos. W myśl ustawy z dnia 10 maja 2018 r. każda z tych danych podlega ochronie. Ochrona danych osobowych jest zbiorem przepisów i regulacji prawnych, które mają na celu ochronę prywatności* jednostek. Prawa dotyczą sposobów przetwarzania, tworzenia i zbierania danych osobowych, m.in. przez firmy i dostawców usług. W dobie rozwoju cyfrowych usług oraz sztucznej inteligencji ochrona prywatności, w szczególności danych biometrycznych nabiera całkiem nowego znaczenia.

Głos nośnikiem informacji. Dlaczego warto go chronić?

Głos w biometrii jest źródłem wiedzy o człowieku. Na podstawie głosu, czyli unikalnej cechy biometrycznej, można nie tylko dokonać identyfikacji, ale jak wynika z wielu badań, dzięki zaawansowanym algorytmom określić wiek, płeć, status społeczny a nawet stan emocjonalny czy ustalić choroby, na które dana osoba cierpi. Poddany skutecznej analizie może posłużyć do tworzenia nawet kompletnych profili osób. Cechy biometryczne pełnią ogromną rolę w identyfikowaniu tożsamości, upraszczając codzienne funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia, ale kiedy dostaną się w niepowołane ręce mogą być wykorzystane w nieuczciwy sposób i ujawnić wiedzę, jakiej byśmy nie chcieli.  Dlatego niezwykle ważne jest aby dane biometryczne były racjonalne wykorzystywane i chronione. Przepisy regulujące ochronę danych osobowych wymagają stałego update’u z uwagi na szybko zmieniające się warunki rynkowe, cyfrowy postęp technologiczny i coraz większe upowszechnienie biometrii.

Próbki głosowe a bezpieczeństwo. Realne zagrożenia    

Aby korzystać z usług biometrii głosowej konieczne jest udostepnienie swojego unikatowego VoicePrintu, czyli wzorca głosu utworzonego na bazie próbki głosowej. VoicePrint jest zaszyfrowanym kodem składającym się z cech behawioralnych i fizycznych, wykorzystywanym do weryfikacji tożsamości osoby, dla której został utworzony. Próbki głosu rejestrowane w celach tworzenia VoicePrintu powinny być pobierane wyłącznie za zgodą danej osoby i przetwarzane w celu do jakiego zostały pobrane, zgodnie z obowiązującym RODO. Zwykle dodatkowo reguluje to umowa zawierana z klientem przez usługodawcę (firmę czy instytucję świadczącą usługi na bazie głosu). Co ważne, próbki głosowe są wykorzystywane jedynie do tworzenia VoicePrintów – po jego utworzeniu są natychmiast kasowane. VoicePrinty są przechowywane w bazach danych w czasie, kiedy jesteśmy klientami. W momencie rezygnacji z usługi VoicePrinty również powinny być usunięte z bazy. Umowa oraz sposób przechowywania danych powinny zagwarantować pełne bezpieczeństwo danych biometrycznych, podobnie jak tych tradycyjnych. 

Warto pamiętać, że próbki głosu pozostawiane świadomie lub nie w domenie publicznej mogą stanowić pokusę do ich obróbki i pozyskiwania wrażliwych informacji. Przetwarzanie nagrań głosowych (synteza lub konwersja)  w celu kradzieży głosu jest częstym zjawiskiem stosowanym przez hakerów. Postępujące prace badawcze dostarczają coraz to nowych algorytmów przeciwdziałających takim sytuacjom. Jedną z najnowszych prac jakie prowadzi BiomterIQ są innowacyjne zabezpieczenia strumieni głosowych, które mogą wkrótce skutecznie wyeliminować kradzież głosu na bazie nagrań. 

Czy w biometrii jest miejsce na działania etyczne? 

Kwestie etyczne stanowią bardzo ważny punkt do rozważań w kontekście ochrony prywatności danych biometrycznych, w tym głosu. 

Według ekspertów Think Tanku PE (projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji) głównym problemem jest sama rejestracja próbek głosowych, wiążąca się z tworzeniem unikalnego szablonu biometrycznego, identyfikującego daną osobę. Eksperci uważają, że „tworzenie szablonów biometrycznych oznacza przekształcanie unikalnych cech fizycznych w dane cyfrowe, co prowadzi do tworzenia coraz większej ilości danych a także polegania na algorytmach. Z uwagi  na to, że cechy jednoznacznie identyfikujące daną osobę związane są z opisem części jej ciała, ich gromadzenie i wykorzystywanie narusza osobistą autonomię i godność człowieka”. Co więcej, każdy kto w przyszłości wejdzie w posiadanie szablonów ma możliwość śledzenia osoby w każdym miejscu na świecie i w każdym celu. Człowiek nie może się przed tym uchronić, gdyż nie może zmienić swoich identyfikatorów”.
A jakie jest Wasze zdanie? 

Niewątpliwie koniecznym wydaje się stworzenie odrębnego „kodeksu” regulującego gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych biometrycznych z zachowaniem prawa do prywatności w jak najszerszym aspekcie tego znaczenia. Od tego będzie zależało wdrażanie biometrii głosowej na szeroką skalę – mówi Dyrektor BiometrIQ Andrzej Tymecki.  

——————–

*Prywatność (z łac. privatus 'osobisty, dotyczący osoby, zwyczajny, nie dotyczący państwa’) – prawo jednostki do życia własnym życiem układanym według własnej woli z ograniczeniem do minimum wszelkiej ingerencji zewnętrznej.


Udostępnij artykuł

Nikolay Gaubitch, dyrektor ds. badań w Pindrop w artykule dla Biometric Update opisał kierunki badań firmy w zakresie zapobiegania fraudom głosowym. Okazuje się, że najnowszym trendem jest opracowanie ultra-dokładnego systemu oceny wieku mówcy oraz symulacji degradacji jego głosu w czasie. W ocenie Pindrop zestawienie precyzyjnych danych wieku mówcy wraz z datą jego urodzin zwiększa znacząco bezpieczeństwo transakcyjne, głównie w systemach call center.
Wiecej: Shrinking commands, ageing voices and microphones everywhere: Pindrop’s future for voice biometrics | Biometric Update

Udostępnij artykuł