Zielony biznes czyli jak działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Działania w myśl idei zrównoważonego rozwoju*) stają się dziś priorytetem. Ochrona planety i jej zasobów dla przyszłych pokoleń nabiera nowej wartości. Już dziś nie jest to tylko rodzaj fanaberii ale konkretne działania biznesowe, przez pryzmat których postrzegany jest biznes, budowana jest konkurencyjność firmy a więc i też w pewnym sensie marka. Świadomość wpływu działalności biznesowej na środowisko, ład gospodarczy i społeczeństwo, stosowanie usprawnień i bezpiecznych technologii staje się priorytetem dla przyszłości firm i lepszego życia. Tak też jest i dla nas.

BiometrIQ tworząc własne rozwiązania z zakresu biometrii głosowej, poza funkcjonalnością i dostępnością, zdecydowanie bierze pod uwagę wpływ na środowisko, w szczególności ograniczanie śladu węglowego**). Wierzy, że nawet najmniejsze działanie może mieć realny wpływ na ochronę naszej planety.

Dzięki wdrożeniu naszego systemu biometrii głosowej, która umożliwia potwierdzenie tożsamości rozmówcy podczas połącznia głosowego, możliwa jest rezygnacja z wizyty osobistej w banku co przekłada się na zmniejszenie śladu węglowego. Przy jednej transakcji prawie 15 krotnie.

Szczegółowe wyliczenia znajdziecie poniżej.

=>1 transakcja z odwiedzinami osobistymi w banku/urzędzie:

przejazd w dwie strony 10 km autobusem (wartość określona poprzez wyznaczenie średniej odległości między miejscem zamieszkania a bankiem/ urzędem dla 297 przepytanych osób), ślad węglowy dla samochodu klasy mini 108g CO2/km (https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2019)

Ślad węglowy przypisany do osoby na transakcję z odwiedzinami osobistymi przy przejeździe samochodem klasy mini = 1080 g CO2 na transakcję

=> 1 transakcja zdalna załatwianie spraw w banku/urzędzie:

1 transakcja telefonem komórkowym: czas trwania 10 minut (czas trwania rozmowy określony na podstawie 517 rozmów telefonicznych), transmisja IP, przepływność 256 kb/s, co daje = 150 MB/transakcję

Ślad węglowy transmisji danych (na podstawie IEEE Comm. Magazine) 0,5 kg CO2/GB

Ślad węglowy 1 transakcji telefonem komórkowym: 500 g CO2/GB * 0,15 GB = 75 g CO2 na transakcję.

Wprowadzony od przyszłego roku (2024), zgodnie z prawem europejskim (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD),  obowiązek publikowania informacji niefinansowych z zakresu ESG,  pokazuje jak ważne jest to zagadnienie dla funkcjonowania biznesu w kontekście całego otoczenia, w jakim się znajdujemy tj. naszych partnerów, dostawców, klientów, społeczeństwa. 
Należy też  podkreślić, że Unia Europejska z celem osiągnięcia neutralności klimatycznej jako wspólnota w 2050 r. oraz swoim pakietem dotyczącym ograniczenia emisji CO2 o 55 proc. w 2030 r. jest w swoich zobowiązaniach najbardziej ambitna na świecie. 

*Zrównoważony rozwój "zakłada solidarność międzypokoleniową, co znaczy, że obecne pokolenia podczas realizacji swoich potrzeb powinny brać pod uwagę potrzeby przyszłych. W tej idei nie chodzi tylko o ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko i gospodarkę, ale również o napędzanie pozytywnych procesów, które przyniosą korzyści wszystkim mieszkańcom planety".

**Ślad węglowy to  całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest rodzajem śladu ekologicznego. Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych wyrażone w ekwiwalencie CO₂. 
źródła: Wikipedia oraz artykuł "Koncepcja zrównoważonego rozwoju...", K. Augustyniak-Woźnica

Udostępnij artykuł