Usługa audytu sieci na potrzeby biometrii. Co to takiego?

Kompleksowy audyt sieci IT dla celów biometrycznych to nic innego jak sprawdzenie wydajności sieci pod kątem wykorzystania w niej mechanizmów ASR (Automatic Speech Recognition) i biometrii głosowej (VB – Voice Biometrics) dla przyszłych zastosowań biometrycznych. W dużej mierze to także wykrycie błędów, wąskich gardeł, czy nieprawidłowo działających elementów. Dzięki usłudze audytu sieci otrzymujemy informację o stanie faktycznym sieci, o tym czy spełnia wymagania do rozwoju systemów biometrycznych, a także wskazuje zakres parametrów i obszarów niezbędnych do poprawy. Oznacza to, że na bazie audytu jesteśmy w stanie stworzyć idealne warunki techniczne do implementacji systemów biometrycznych a finalnie do świadczenia usług biometrii głosowej. Idealne warunki rozumiemy jako niezawodność w działaniu systemów przy zachowaniu odpowiedniej jakości sygnału. Ale aby te dwie rzeczy działały prawidłowo ważne jest spełnienie szeregu istotnych kryteriów i parametrów technicznych. 

Audyt sieci oferowany przez BiometrIQ obejmuje:

  • analizę przepływności łącz IP dla różnych wielkości pakietów,
  • analizę testowych strumieni danych pod kątem kompletności, kolejności, opóźnień czasowych,
  • analizę stosowanych kodeków audio i mechanizmów zarządzania kompresją danych głosowych,
  • analizę parametrów QoS w aspekcie stosowanych kompresorów audio i ich wpływu na ciągłość transmitowanych strumieni audio,
  • analizę natężenia ruchu w aspekcie doboru łączy,
  • analizę torów akustycznych dla poszczególnych urządzeń końcowych TE (Terminal Equipment) zgodnie z  rekomendacją ITU-T P.56,
  • testy obciążeniowe elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.

Dobór przeprowadzanych testów oraz wszelkie warunki i parametry z nimi związane dokonywane są na podstawie indywidualnych uzgodnień z klientem.

Wykonanie audytu można zamówić wypełniając zgłoszenie na stronie https://biometriq.pl/kontakt/

Udostępnij artykuł