Rok 2024 rozpoczęliśmy od uruchomienia nowego projektu badawczo-rozwojowego, na który otrzymaliśmy dotację Unii Europejskiej pod nazwą „Vesper – bezpieczna platforma komunikacji głosowej z integracją usług biometrycznych”. Celem tego projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnego komunikatora głosowego o unikalnych cechach funkcjonalnych.  Czym będzie wyróżniał się komunikator głosowy Vesper?

Oprócz silnego szyfrowania transmisji komunikator będzie posiadał zintegrowaną technologię biometrii głosowej oraz dwie unikalne funkcjonalności opracowane w ramach prac badawczo-rozwojowych tego projektu tj. technologię weryfikacji prawdziwości źródła emisji strumienia głosowego dalekiego końca oraz technologię augmentacji strumienia głosowego odbieranego w urządzeniu bliskiego końca. Warto podkreślić, że takich cech funkcjonalnych nie posiadają żadne, istniejące obecnie na rynku komunikatory typu Skype czy Teams.

Opracowane w ramach projektu technologie mają na celu zabezpieczyć użytkownika przed atakami prezentacji oraz uniemożliwić wykorzystanie głosu rozmówcy do skutecznej realizacji deep fake przy użyciu technik syntezy głosu.

Dodatkowo zaimplementowane w komunikatorze Vesper 2 z 3 technologii tj. technologia weryfikacji prawdziwości źródła emisji strumienia głosowego dalekiego końca oraz technologia augmentacji strumienia głosowego odbieranego w urządzeniu bliskiego końca będą również przedmiotem samodzielnej komercjalizacji w ramach udzielanych licencji.

Zaletą komunikatora będzie również jego wysoka dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, przygotowana według standardu WCAG2.1. Produkt cechować się będzie czytelnym i domyślnym interfejsem, zapewniającym prostą i intuicyjną obsługę oraz dużą elastycznością w użytkowaniu.

Rynkiem docelowym dla wprowadzanych produktów jest międzynarodowy rynek szyfrowanej komunikacji mobilnej. Głównymi odbiorcami komunikatora Vesper będą przedsiębiorstwa wymagające bezpiecznej komunikacji głosowej, administracja itp. Odbiorcami dwóch technologii będących wynikami projektu będą przede wszystkim producenci oraz dostawcy systemów komunikacji głosowej i pokrewnych, dla których takie technologie będą stanowić wartość dodaną podnoszącą bezpieczeństwo ich użytkowników.

Projekt ruszył 1 stycznia 2024  i potrwa 2,5 roku. Jest to już czwarty projekt BiometrIQ realizowany z funduszy unijnych.

=>Wartość projektu: 7 217 514,00

=>Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 4 779 500,00

=> Numer projektu: FENG.01.01-IP.02-0769/23